Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4676,Informacja-nr-182012.html
2020-08-05, 21:24

Informacja nr 18/2012

Informacja (nr 18/2012) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane

Data publikacji : 12.07.2012
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony