Nawigacja

Informacja Prezesa URE

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla wytwórców i innych podmiotów, które wchodzą w skład grup kapitałowych, o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2011 r.

Data publikacji: 30.03.2012
Data modyfikacji: 02.11.2012

Opcje strony

do góry