Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4550,Informacja-Prezesa-URE.html
2020-07-15, 06:16

Informacja Prezesa URE

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla wytwórców i innych podmiotów, które wchodzą w skład grup kapitałowych, o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2011 r.

Data publikacji : 30.03.2012
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony