Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4526,Informacja-nr-52012.html
2024-03-04, 12:11

Informacja nr 5/2012

Informacja (nr 5/2012) w sprawie zakończenia prac nad nowym wzorcem Generalnej Umowy Dystrybucji, umożliwiającym sprzedawcom energii elektrycznej świadczenie usługi kompleksowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Data publikacji : 22.03.2012
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony