Nawigacja

Informacja nr 32/2011

Informacja (nr 32/2011) w sprawie udostępnienia wzoru sprawozdania podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 153, poz. 902).

Data publikacji : 10.10.2011
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry