Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4242,Informacja-nr-282011.html
2024-02-24, 04:44

Informacja nr 28/2011

Informacja (nr 28/2011) w sprawie stawek opłaty przejściowej na 2011 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji brzmienia art. 10 w ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.)

Data publikacji : 19.08.2011
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony