Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4202,Informacja-nr-212011.html
21.06.2024, 12:18

Informacja nr 21/2011

Informacja (nr 21/2011) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane

Data publikacji : 13.07.2011
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony