Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4130,Informacja-nr-172011-informacja-archiwalna.html
19.06.2024, 21:28

Informacja nr 17/2011 (informacja archiwalna)

Informacja (nr 17/2011) w sprawie opracowywania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych planów ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Informacja jest nieaktualna w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.  

Data publikacji : 03.06.2011
Data modyfikacji : 18.03.2024

Opcje strony