Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4016,Informacja-nr-122011.html
21.06.2024, 14:08

Informacja nr 12/2011

Informacja (nr 12/2011) w sprawie świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych przez Prezesa URE dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9a ust. 8d w związku z wejściem w życie art. 9a ust. 8e ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 01.04.2011
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony