Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4004,Informacja-nr-102011.html
2021-11-28, 14:52

Informacja nr 10/2011

Informacja (nr 10/2011) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2010 rok

Data publikacji: 31.03.2011
Data modyfikacji: 02.11.2012

Opcje strony