Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3994,Informacja-nr-82011.html
2020-05-29, 14:59

Informacja nr 8/2011

Informacja (nr 8/2011) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2010

Data publikacji : 31.03.2011
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony