Nawigacja

Informacja nr 33/2010

Informacja (nr 33/2010) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)

Data publikacji : 16.12.2010
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry