Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3617,Informacja-nr-122010.html
14.06.2024, 00:55

Informacja nr 12/2010

Informacja (nr 12/2010) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane

Data publikacji : 14.07.2010
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony