Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3599,Informacja-nr-102010.html
12.07.2024, 13:38

Informacja nr 10/2010

Informacja (nr 10/2010) w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznych z powodu braku warunków ekonomicznych (stosowanie art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne)

Data publikacji : 01.07.2010
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony