Nawigacja

Informacja nr 7/2010

Informacja (nr 7/2010) w sprawie jednostkowej opłaty zastępczej dla jednostki kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy obowiązującej w 2010 r.

Data publikacji : 10.05.2010
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry