Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3237,Informacja-nr-142009.html
19.06.2024, 22:08

Informacja nr 14/2009

Informacja (nr 14/2009) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.

Data publikacji : 31.07.2009
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony