Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3184,Informacja.html
2021-10-25, 06:04

Informacja

Informacja dotycząca stosowania art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo Energetyczne - w sprawie ściągania przez przedsiębiorstwa energetyczne opłat z tytułu nielegalnego poboru paliw i energii

Data publikacji: 13.09.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony