Nawigacja

Informacja nr 40/2008

Informacja (nr 40/2008) w sprawie wyznaczenia operatorów systemów

Warszawa, dnia 31 grudnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   

I. Informuję, że decyzjami z dnia 30 i 31 grudnia 2008 r. Prezes URE:

1)   wyznaczył 3 operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSDe) oraz 1 operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDg), na kolejny okres sprawowania funkcji OSD,
2)   przedłużył okres obowiązywania decyzji o wyznaczeniu 1 operatora systemu dystrybucyjnego gazowego,
3)   wyznaczył operatora systemu magazynowania paliw gazowych (OSM).

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych to:

1)   PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. z siedzibą w Łodzi
2)   ENION GRUPA TAURON S.A. z siedzibą w Krakowie
3)   EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych to:

1)  Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2)  Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Operator systemu magazynowania paliw gazowych to:

1)  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie
 

II. Postępowania w sprawie wyznaczenia OSD na kolejny okres były prowadzone z uwagi na fakt, iż w czerwcu 2008 r. 4 podmioty zostały wyznaczone na OSD na okres do 31 grudnia 2008 r., natomiast 5 przedsiębiorstw zostało wyznaczonych na okres do 30 czerwca 2009 r.

III. Wszystkie ww. spółki zostały wyznaczone na operatorów systemów na cały okres obowiązywania posiadanych koncesji.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  /-/
  Marek Woszczyk
Data publikacji : 31.12.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry