Nawigacja

Informacja nr 39/2008

Informacja (nr 39/2008) w sprawie aktualizacji instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi w elektroenergetyce

Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   

 

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2009 r., wchodzi w życie § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.), który dotyczy zakresu, sposobu i warunków bilansowania oraz sposobu rozliczeń niezbilansowania energii elektrycznej.

W związku z powyższym, w przypadku gdy obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi wymaga dostosowania do tego przepisu - wówczas operatorzy systemów dystrybucyjnych, po uprzednim opracowaniu projektu karty aktualizacji i jej konsultacji z użytkownikami systemu dystrybucyjnego, powinni przedłożyć wniosek o zmianę decyzji Prezesa URE zatwierdzającej tę część Instrukcji.

 
  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  /-/
  Marek Woszczyk
Data publikacji : 31.12.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry