Nawigacja

Informacja nr 32/2008

Informacja (nr 32/2008) w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 21 listopada 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

Informuję, że działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego - PSE-Operator S.A. decyzją z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniłem decyzję z dnia 10 lutego 2006 r., nr DPK-7102-14(5)/2006, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Zmiany Instrukcji są implementacją zasad wynikających z regulacji określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zmienionych rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone w ramach rozpoczętego wcześniej rozwoju mechanizmu bilansowania, w celu uwzględnienia postulatów uczestników rynku oraz doświadczeń z działania Rynku Bilansującego.

Stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy, powyższa decyzja zostanie ogłoszona w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  /-/
  Marek Woszczyk
Data publikacji : 21.11.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry