Nawigacja

Informacja nr 30/2008

Informacja (nr 30/2008) w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009

Warszawa, dnia 31 października 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   

Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905) informuję, iż od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. stawki opłaty przejściowej wynoszą:

1)     0,60 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy);
2)     2,54 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy);
3)     8,01 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1200 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy);
4)     2,20 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy);
5)     5,47 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia      (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy);
6)     10,21 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy);
7)     2,80 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 500 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Powyższe stawki uwzględniają podatek od towarów i usług.

 
  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  /-/
  Marek Woszczyk
Data publikacji : 03.11.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry