Nawigacja

Informacja nr 22/2008

Informacja (nr 22/2008) w sprawie projektu środków przejściowych „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii" (Transition Facility PL2006/018-180.02.04.01)

Warszawa, dnia 16 lipca 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

Urząd Regulacji Energetyki jest beneficjentem projektu środków przejściowych (Transition Facility PL2006/018-180.02.04) „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii", którego celem jest wzmocnienie potencjału administracyjnego Państw Członkowskich w zakresie wprowadzania w życie prawodawstwa wspólnotowego oraz wspierania wymiany najlepszych praktyk. Celem projektu jest wspomożenie Regulatora w stworzeniu efektywnych narzędzi regulacyjnych, mających na celu wsparcie procesu liberalizacji rynku gazu, uwzględniających otwarcie rynku dla wszystkich odbiorców. W ramach projektu opracowane zostanie studium oceny kierunków i założeń dla rozwoju i rozbudowy sieci przesyłowej, określone zostaną wymagania dla stworzenia zorganizowanego handlu gazem oraz określone warunki rzeczywistej zmiany sprzedawcy gazu przez odbiorców, w tym gospodarstwa domowe.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrany został Wykonawca projektu - Olsztyńska Szkoła Biznesu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Raport, który zostanie przygotowany w ramach projektu będzie ważnym źródłem informacji dla organów Państwa ułatwiającym podjęcie decyzji o kierunkach rozwoju polskiego przemysłu gazowego.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 17.09.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry