Nawigacja

Pismo Prezesa URE

Pismo do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w elektrowniach wykorzystujących technologię współspalania – załączniki do wniosku.

Warszawa, dnia 1 września 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
DPE-490-194(1)/2008/AWŚ  
   
  Panie/Panowie Prezesi
Przedsiębiorstw energetycznych
wytwarzających energię elektryczną
w elektrowniach wykorzystujących technologię współspalania

W związku z ogłoszeniem w dniu 28 sierpnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 696), informuję, iż na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane niezbędne załączniki, które powinny być załączane do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wykorzystujących technologię współspalania.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  / - /
  Marek Woszczyk
Data publikacji : 01.09.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry