Nawigacja

Informacja nr 12/2008

Informacja (nr 12/2008) w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

Informuję, że działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego - PSE-Operator S.A. decyzją z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniłem decyzję z dnia 10 lutego 2006 r., nr DPK-7102-14(5)/2006, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Zmiany Instrukcji opierają się w głównej mierze na projekcie modyfikacji mechanizmu bilansowania przedstawionym przez PSE-Operator S.A. w listopadzie 2007 r., stanowiąc implementację tych spośród nich, których wprowadzenie jest uzasadnione doświadczeniami z działania rynku bilansującego oraz możliwe w ramach aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.

Stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy, powyższa decyzja zostanie ogłoszona w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji: 24.04.2008
Data modyfikacji: 02.11.2012

Opcje strony

do góry