Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie projektu środków przejściowych „Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii” (Transition Facility PL2005/017-488.02.04)

Warszawa, dnia 19 lutego 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

                Urząd Regulacji Energetyki jest beneficjentem projektu środków przejściowych (Transition Facility PL2005/017-488.02.04): „Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii”, którego celem jest wzmocnienie potencjału administracyjnego Państw Członkowskich w zakresie wprowadzania w życie prawodawstwa wspólnotowego oraz wspierania wymiany najlepszych praktyk. Projekt ten, polegający na przygotowaniu Studium Wykonalności wymiany układów pomiarowo – rozliczeniowych u wszystkich odbiorców energii elektrycznej, rozpoczął się w grudniu 2007 r. W drodze przetargu nieograniczonego wybrany został Wykonawca – konsorcjum firm: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Instytut Sobieskiego z siedzibą w Warszawie. Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

            Celem projektu jest ocena możliwości i kosztów wymiany obecnie stosowanych urządzeń pomiarowych na liczniki z rejestracją poboru energii. Wprowadzenie tzw. inteligentnych systemów pomiarowo - rozliczeniowych, pozwoli użytkownikom na efektywne zarządzanie swoim zużyciem energii oraz umożliwi łatwą zmianę sprzedawcy. Projekt obejmuje zebranie kompleksowych danych o obecnie stosowanych urządzeniach pomiarowych w elektroenergetyce, analizę kosztów ich wymiany, prawną analizę wykonalności przedsięwzięcia oraz tzw. ocenę wpływu, obejmującą poprawę efektywności użytkowania energii elektrycznej.

Studium wykonalności, które zostanie przygotowane w ramach projektu będzie ważnym źródłem informacji dla organów Państwa ułatwiającym podjęcie decyzji o kierunkach rozwoju polskiej elektroenergetyki.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 19.02.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry