Nawigacja

Informacja

Informacja Prezesa URE w sprawie raportu ds. przejrzystości informacji

Warszawa, dnia 8 lutego 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

Uprzejmie informuję, że w ramach prac Inicjatywy Regionalnej ds. Energii Elektrycznej w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE ERI, ERGEG) organy regulacyjne z Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii i Słowenii opracowały raport ds. przejrzystości informacji. Raport oraz wspólny komunikat prasowy organów regulacyjnych stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

Obowiązki informacyjne przedstawione w raporcie wynikają między innymi z wytycznych ds. zarządzania ograniczeniami, stanowiących załącznik do rozporządzenia nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, oraz wytycznych dobrych praktyk ds. przejrzystości i zarządzania informacją, opracowanych przez ERGEG.

 

Więcej informacji na temat działalności Inicjatyw Regionalnych znajduje się na stronie internetowej ERGEG: www.ergeg.org w zakładce „Regional Initiatives”.

Data publikacji: 08.02.2008
Data modyfikacji: 18.03.2013

Opcje strony

do góry