Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3018,Informacja.html
2022-01-18, 08:14

Informacja

Informacja w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf

 
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) informuję, że cena wskaźnikowa istotna dla procesu kształtowania taryf, określona jako przewidywana na 2008 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców systemowych w kontraktach dwustronnych, wynosi 138 zł/MWh.

Zgodnie z punktem 5.3.1.3.4.1.2. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części „Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”, cena wskaźnikowa istotna dla procesu kształtowania taryf, ogłaszana przez Prezesa URE, jest stosowana przez operatora systemu przesyłowego do wyznaczenia ceny maksymalnej wytwarzania wymuszonego (CWMAX).

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 19 grudnia 2007 r.

 

Data publikacji : 21.12.2007
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony