Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Gazowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 26 lipca 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

Informuję, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora gazowego systemu przesyłowego – spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka Akcyjna, decyzją z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniłem moją decyzję z dnia 21 czerwca 2006 r., nr DPK- 7111-17(14)/2006, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

W decyzji określony został nowy okres obowiązywania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi. Zgodnie z wnioskiem operatora okres obowiązywania Instrukcji przedłużono do dnia 1 sierpnia 2008 r.

Powyższa zmiana nie dotyczy zapisów samej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

 

 

 

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wiceprezes

 

 Wiesław Wójcik 

Pliki do pobrania

Data publikacji: 26.07.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry