Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie wyznaczenia operatorów systemów dystrybucyjnych

Warszawa, dnia 1 lipca 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  

 

Informuję, że po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez właścicieli sieci dystrybucyjnych, w dniach 29 i 30 czerwca 2007 r. wyznaczyłem następujących przedsiębiorców operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD):

1.             Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach,

2.             RWE Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

3.              LUBZEL DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie,

4.             ZEORK Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

5.             ZEB Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

6.             ZKE Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

7.             ZEW-T Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

8.             ŁZE Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

9.             RZE Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie,

10.        ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,

11.        Zakład Energetyczny Łódź-Teren Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi,

12.        ENION Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

13.        EnergiaPro Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,

14.        Koncern Energetyczny ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,

15.        Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu,

16.        Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,

17.        Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

18.        Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

19.        Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,

20.        Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie.

 

Jednocześnie informuję, że przedsiębiorcy wymienieni w pozycjach od 1 do 10 zostali wyznaczeni OSD na okres obowiązywania koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, natomiast pozostali przedsiębiorcy – na okres do 30 czerwca 2008 r.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 02.07.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry