Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 29 czerwca 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  

 

Informuję, że po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez operatorów elektro-energetycznych systemów dystrybucyjnych, zmieniłem moje decyzje zatwierdzające Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w zakresie bilansowania systemu         i zarządzania ograniczeniami systemowymi, następujących spółek:

- decyzjami z dnia 22 czerwca 2007 r.

RWE STOEN S.A.,

Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.,

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.

- decyzjami z dnia 27 czerwca 2007 r.

ENEA S.A.,

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.,

Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.,

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

W związku z otwarciem rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców od dnia    1 lipca 2007 r. instrukcje ww. operatorów systemów dystrybucyjnych zostały uzupełnione      o uregulowania dotyczące odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych,     w szczególności standardowych profili zużycia oraz procedur zmiany sprzedawcy. Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Stosownie do art. 9g ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne operatorzy systemów dystrybucyjnych zamieszczają na swoich stronach internetowych obowiązujące instrukcje oraz udostępniają je do publicznego wglądu w swoich siedzibach. Zatwierdzone części instrukcji operatorów systemów dystrybucyjnych nie podlegają zatem publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz

 

Data publikacji: 30.06.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry