Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 22 czerwca 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  

 

 


KOMUNIKAT

w sprawie

 

zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

 

Informuję, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora elektro-energetycznego systemu przesyłowego – PSE-Operator SA, decyzją z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniłem moją decyzję z dnia 10 lutego 2006 r., nr DPK-7102-14(5)/2006, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

W związku z otwarciem rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców od dnia 1 lipca 2007 r., oraz w związku z wydzieleniem OSD ze spółek dystrybucyjnych – do Instrukcji wprowadzono zmiany zasad bilansowania handlowego na Rynku Bilansującym. Ponadto doprecyzowane zostały zasady współpracy operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie administrowania bilansowaniem handlowym, w tym zasady i procedury wymiany danych pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiające prowadzenie rozliczeń odbiorców detalicznych na podstawie standardowych profili zużycia energii oraz procedury postępowania w przypadku zaprzestania działalności na Rynku Bilansującym przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe odbiorców detalicznych. Zgodnie z wnioskiem operatora zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

 

Stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy, powyższa decyzja zostanie ogłoszona w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 
  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 25.06.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry