Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 24 maja 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

 

Informuję, że działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego − PSE-Operator SA decyzją z dnia 15 maja 2007 r. zmieniłem decyzję z dnia 10 lutego 2006 r., nr DPK-7102-14(5)/2006, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, poprzez uchylenie punktu ustalającego okres obowiązywania Instrukcji do dnia 31 maja 2007 r.

Powyższa zmiana nie dotyczy zapisów samej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 24.05.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry