Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/2989,Informacja.html
2022-01-20, 06:54

Informacja

Informacja w sprawie wydłużenia terminu obowiązywania taryf przedsiębiorstw grupy kapitałowej PGNiG SA oraz OGP GAZ – SYSTEM SA

Warszawa, dn. 16 marca 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

 

 

 

W dniu 14 marca 2007 r. Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA oraz spółkom dystrybucyjnym Grupy Kapitałowej PGNiG Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył do dnia 30 września 2007 r. – upływający z dniem 31 marca 2007 r. – okres obowiązywania ustalonych przez nie taryf dla paliw gazowych. Natomiast w dniu 15 marca 2007 r. podjął decyzję w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2007 r. terminu obowiązywania taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych ustalonej przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA, który również upływa z dniem 31 marca 2007 r.

Wszystkie decyzje podjęte zostały zgodnie z wnioskami wskazanych przedsiębiorstw iopublikowane w „Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe” nr 10(183) z dnia 16marca 2007 r.

Uzasadnieniem przedłużenia terminu obowiązywania aktualnych taryf jest trudność wopracowaniu taryf nowych w związku z niedostosowaniem aktów wykonawczych, do przepisów z którymi taryfy powinny być zgodne oraz do zachodzących zmian na rynku gazu, które to zmiany z kolei wymuszone są przepisami aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo energetyczne.

 

 

Z upoważnienia Prezesa

  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
 

dr inż. Tomasz Kowalak

 

Dyrektor Departamentu Taryf 

Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony