Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie taryfy dla energii elektrycznej STOEN SA

Warszawa, dnia 18 stycznia 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

 

 

 

 

W dniu 17 stycznia 2007 r. Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą taryfę dla energii elektrycznej STOEN SA. Decyzja wraz z taryfą została opublikowana w Biuletynie Branżowym – Energia elektryczna Nr 2 (527) z dnia 17 stycznia 2007 r. Taryfa zacznie obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania tj. od dnia 1 lutego br.

Ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych przedsiębiorstwa łącznie z usługą dystrybucyjną rosną średnio o 2,25%. Średni wzrost grupie G11 (odbiorcy komunalno-bytowi rozliczani całodobowo) wynosi 2,31%. Dodatkowo należy wskazać, iż przedstawione powyżej wzrosty odnoszą się do taryfy stosowanej dotychczas, niezmienionej od 1 stycznia 2005 r.

Zgodnie z obowiązującym przepisem, niezależnie od dynamiki poszczególnych cen i stawek opłat, płatność poszczególnych odbiorców nie powinna wzrosnąć więcej niż 5,1%.

 

 

 

Z upoważnienia Prezesa

  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
 

dr inż. Tomasz Kowalak

 

Dyrektor Departamentu Taryf

Data publikacji : 18.01.2007
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry