Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 28 grudnia 2006 r.

PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

Informuję, że działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego - PSE-Operator S.A., decyzją zdnia 22 grudnia 2006 r. zmieniłem decyzję z dnia 10 lutego 2006r., nr DPK-7102-14(5)/2006 zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi. Zmiany dotyczą zasad wyznaczania oraz trybu aktualizacji wartości ceny maksymalnej wytwarzania wymuszonego CWMAX, i zgodnie z wnioskiem operatora wejdą wżycie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy, powyższe zmiany zostaną ogłoszone w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 28.12.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry