Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie cen energii elektrycznej

Warszawa, dnia 6 listopada 2006 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   
KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

W SPRAWIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

W związku z ostatnimi publikacjami prasowymi, dotyczącymi wzrostu cen energii elektrycznej, uprzejmie informuję, iż obecnie przedwczesne jest wyrokowanie o ile wzrosną ceny energii, ponieważ zależą one nie tylko od oczekiwań wytwórców, ale również od zachowań innych uczestników rynku, w tym przede wszystkim spółek dystrybucyjnych, dokonujących zakupu na rynku hurtowym energii, przeznaczonej na potrzeby odbiorców końcowych. To m. in. od rezultatów negocjacji pomiędzy wytwórcami a spółkami dystrybucyjnymi zależeć będą ceny energii w obrocie.

Póki co, negocjacje trwają nieprzerwanie i nie sposób dziś przewidzieć ich końcowego rezultatu. Prowadząc negocjacje, spółki dystrybucyjne muszą liczyć się z przepisami prawa ograniczającymi wzrost płatności odbiorców końcowych o co najwyżej 3% ponad poziom zeszłorocznej inflacji oraz z wystąpieniem bariery popytowej, czyli z ograniczeniem konsumpcji energii elektrycznej, jeśli jej ceny będą rosły zbyt szybko.

Wysoki wzrost cen energii z pewnością pogorszy konkurencyjność polskiej gospodarki i warunki życia ludności. Z drugiej strony jednak, energetyka musi pozyskać środki umożliwiające jej sfinansowanie, m. in. inwestycji rozwojowych. Jest oczywiste, że środki te powinny zostać zgromadzone nie tylko dzięki rosnącym cenom i rosnącej sprzedaży, ale także poprzez redukcję kosztów, wpływającą na podwyższenie efektywności działalności przedsiębiorstw energetycznych.

Powyższe oznacza, iż w procesie stanowienia cen energii w Polsce musi być rygorystycznie respektowana zasada równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i ich odbiorców.

Obecnie trwa etap przygotowywania wniosków taryfowych przez spółki dystrybucyjne, które zobowiązane są do ich przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 7 listopada br. Wnioski taryfowe zostaną przeanalizowane i zgodnie z przepisami prawa - skorygowane. Dopiero to pozwoli wiarygodnie prognozować wzrost cen energii elektrycznej i stawek opłat, a więc łączny wzrost płatności odbiorców końcowych. Przewiduję, iż zakończenie całego procesu taryfowania nastąpi do dnia 15 grudnia br., zaś nowe taryfy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Nie ma zatem obecnie podstaw do przesądzania wielkości wzrostu cen energii elektrycznej, jak miało to miejsce w dzisiejszej prasie. Nie jest też uprawnione odwoływanie się do nominalnego poziomu cen w innych krajach europejskich. Dla tego rodzaju porównań konieczne jest uwzględnienie parytetu siły nabywczej pieniądza krajowego. Jeśli przeprowadzić takie porównanie, okaże się, że ceny energii elektrycznej w Polsce sytuują się wśród najwyższych w Europie.
 


 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 06.11.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry