Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, 26 października 2006 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

Informuję, że działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), decyzjami z dnia 25 oraz 26 października 2006 r. zatwierdziłem instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi przedłożone przez operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych:

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ENEA S.A.
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Zakład Energetyczny Białystok S.A.

 

Instrukcje ww. operatorów systemów dystrybucyjnych w części zatwierdzanej przez Prezesa URE wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Stosownie do art. 9g ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne operatorzy systemów dystrybucyjnych zamieszczają na swoich stronach internetowych obowiązujące instrukcje oraz udostępniają je do publicznego wglądu w swoich siedzibach. Zatwierdzone części instrukcji operatorów systemów dystrybucyjnych nie podlegają zatem publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 27.10.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry