Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 4 października 2006 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

KOMUNIKAT

w sprawie

zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych

w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi
 

Informuję, że działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), decyzjami z dnia 2 października 2006 r. zatwierdziłem części instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi przedłożone przez operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych:

Łódzki Zakład Energetyczny S.A.,

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

oraz Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ww. operatorów, zawierające część zatwierdzoną, wejdą w życie od dnia 1 listopada 2006 r.

Zgodnie z art. 9g ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne operatorzy systemów dystrybucyjnych zamieszczają na swoich stronach internetowych obowiązujące instrukcje oraz udostępniają je do publicznego wglądu w swoich siedzibach. Zatwierdzone części instrukcji operatorów systemów dystrybucyjnych nie podlegają zatem publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

Oczekuję, że zatwierdzenie pierwszych IRiESD przyczyni się do przyspieszenia procesu uzgadniania treści instrukcji przez pozostałych operatorów systemów dystrybucyjnych, tak aby nie później niż od 1 stycznia 2007 r. w całym kraju obowiązywały instrukcje zatwierdzone przez organ regulacji w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 04.10.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry