Nawigacja

Informacja

Informacja o wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie między Hutą "Łaziska" S.A. a GZE S.A.

W dniu 25 lipca 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie po przeprowadzeniu rozprawy, oddalił – jako bezzasadną – apelację Huty „Łaziska” S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 października 2005 r. (sygn. akt XVII AmE 94/04) oddalającego odwołanie Huty od decyzji Prezesa URE z dnia 14 listopada 2001 r. stwierdzającej, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. w dniu 11 października 2001 r. do obiektów Huty nie było nieuzasadnione.

Data publikacji: 26.07.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry