Nawigacja

Informacja

Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją art. 9 ust. 3 Prawa energetycznego

 

 

W dniu 25 lipca 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, tj. do dnia 31 grudnia 2002 r. - jest zgodny z art. 22 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP (sygn. akt P 24/05).

Wyrok zapadł po rozpatrzeniu zapytania prawnego złożonego przez Sąd Apelacyjny
w Warszawie VI Wydział Cywilny.

Data publikacji: 25.07.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry