Nawigacja

Informacja

Informacja Prezesa URE w sprawie działania pośredników oferujących pomoc w „uzyskiwaniu” koncesji na obrót paliwami ciekłymi

W związku z pojawiającymi się coraz częściej ogłoszeniami firm, które oferują pomoc przy „uzyskiwaniu” koncesji Prezesa URE na obrót paliwami ciekłymi informuję, że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych ograniczeń w możliwości uzyskania tego rodzaju koncesji. Wymogi jakie musi spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji zostały określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), natomiast terminy załatwienia sprawy w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Należy jednak zauważyć, że szybkość postępowania koncesyjnego zależy przede wszystkim od działań samych wnioskodawców, w tym przede wszystkim od sprawności składania przez nich niezbędnych dokumentów i informacji.

Informuję jednocześnie, że wniosek o udzielenie koncesji nie musi przybierać żadnej szczególnej formy, zaś wykaz dokumentów wymaganych do uzyskania koncesji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.ure.gov.pl (zakładka „paliwa ciekłe”) lub jest przekazywany każdemu zainteresowanemu w drodze pisemnej.

Pojawiające się zatem (szczególnie w Internecie) anonse o możliwości udzielenia odpłatnej pomocy w szybkim „uzyskaniu” koncesji (ze wskazaniem w nich terminów od 3 do 4 miesięcy) mogą być próbą wprowadzenia w błąd potencjalnych wnioskodawców oraz czerpania nieuzasadnionych korzyści przez ogłaszające się firmy od osób niezorientowanych w obowiązujących przepisach.

Data publikacji: 18.07.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry