Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11959,Informacja-nr-322024.html
18.07.2024, 06:13

Informacja nr 32/2024

Informacja Prezesa URE nr 32/2024 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii – aktualizacja Informacji nr 75/2023

Data publikacji : 16.05.2024

Opcje strony