Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11956,Informacja-nr-312024.html
18.07.2024, 07:14

Informacja nr 31/2024

Informacja Prezesa URE nr 31/2024 w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne

Data publikacji : 15.05.2024

Opcje strony