Nawigacja

Informacja nr 30/2024

Informacja Prezesa URE nr 30/2024 w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej obliczonej w oparciu o informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną zgodnie z art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, za I kwartał 2024 r.

Data publikacji : 19.04.2024
Data modyfikacji : 19.04.2024

Opcje strony

do góry