Nawigacja

Informacja nr 10/2024 (informacja archiwalna)

Informacja Prezesa URE nr 10/2024 w sprawie sposobu przekazywania za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa, sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych a także ich przeznaczeniu, o którym mowa w art. 43d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne

Informacja jest nieaktualna, w związku z nowelizacją art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach.

Data publikacji : 02.02.2024
Data modyfikacji : 18.03.2024

Opcje strony

do góry