Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11547,Informacja-nr-692023.html
30.05.2024, 11:38

Informacja nr 69/2023

Informacja Prezesa URE nr 69/2023 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii – aktualizacja informacji nr 69/2022.

Data publikacji : 14.12.2023

Opcje strony