Nawigacja

Informacja Nr 67/2023

Informacja Prezesa URE Nr 67/2023 dla uczestników rynku paliw ciekłych w sprawie wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie określające wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Data publikacji : 30.11.2023

Opcje strony

do góry