Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11461,Informacja-nr-582023.html
2024-02-24, 03:58

Informacja nr 58/2023

Informacja Prezesa URE nr 58/2023 w sprawie obowiązku sprawozdawczego wytwórców wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w art. 5 ust. 11a ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 35 ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Data publikacji : 14.11.2023

Opcje strony