Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11460,Informacja-nr-562023.html
13.04.2024, 04:38

Informacja nr 56/2023

Informacja Prezesa URE nr 56/2023 w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 14.11.2023

Opcje strony