Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11415,Informacja-nr-552023.html
26.05.2024, 14:06

Informacja nr 55/2023

Informacja Prezesa URE nr 55/2023 dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2024 z uprawnień przewidzianych w art. 53 ust. 1 i w art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w art. 62 ust. 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Data publikacji : 27.10.2023

Opcje strony